دفتر مرکزی :۸۸۱۷۴۷۵۷ - ۸۸۷۴۲۷۲۰ ، شعبه شمال: ۲۲۸۴۵۸۳۷ - ۲۲۸۹۰۴۲۸ ، شعبه شرق: ۷۷۲۵۹۳۶۶ - ۷۷۵۷۴۶۷۰ ، شعبه جنوب: ۳۳۰۹۶۴۸۰ - ۵۵۹۲۵۷۲۹ ، شعبه غرب : ۴۶۰۴۲۴۸۳

خدمات مالیاتیثبت پایتخت :
امروزه در عرصه رقابتي اقتصادهاي جهاني و ملي، استفاده از اطلاعات مربوط و قابل اتکاء مهمترين ابزار تصميم گيري ميباشد. اين ويژگي ها اطلاعات را به کالايي با ارزش بدل مي سازد. دستيابي به اطلاعات مذکور بدون استفاده از خدمات حسابداران و مشاورين مديريت امکان پذير نيست.
شرکت ثبت پایتخت با هدف ارتقاء سطح کيفي اطلاعات مالي و سيستم هاي مديريتي و کمک به ايجاد انضباط مالي در بخش هاي عمومي ،خصوصي و دولتي در حال انجام فعاليت مي باشد.

خدمات شرکت ثبت پایتخت در زمينه خدمات مالي و مالیاتی به شرح زير مي باشد:

•تهيه دفاتر قانوني واظهارنامه مالياتي ودفاعيه هاي لازم
•پيشنهاد ، طراحي و پياده سازي انواع كدينگ حسابها
•انجام خدمات پيمانكاري وظايف امور مالي به خارج از سازمان
•كمك به شركت ها در استخدام حسابدار قابل اطمينان و مجرب و اعزام حسابدار و تامين كادر مالي
•تهيه صورتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و صورتهاي مالي تلفيقي گروه شركتها طبق ضوابط و استانداردهاي ملي
•رفع اختلافات مالي بين شركاء وسهامداران

انجام امور تصفيه شركت ومديريت امور تصفيه

• اصلاح و تعديل حسابها
• تهيه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مالي و كنترل داخلي
• تهيه بودجه و گزارشات تحليلي مالي و ساير گزارشات مالي و محاسباتي خاص
• خدماتي كه توسط دادگاهها ومراجع قضايي در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط مؤسسه پذيرفته مي‌شود .
• ارائه ساير خدمات مالي مورد احتياج موسسات و شركتها بسته به مورد


جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات مالیاتی با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.